Inom teknisk analys på börsen finns det flera signaler att överväga. En av de mest pålitliga signalerna är kanske en trendlinje som visar rörelsen av en aktiespris över tid. Genom att dra en trendlinje genom högsta topparna eller lägsta bottnar kan man identifiera om aktien befinner sig i en uppåtgående eller nedåtgående trend. Andra pålitliga signaler inkluderar stöd- och motståndsnivåer, volymindikatorer och olika tekniska formationer som huvudskuldror eller dubbeltoppar. Det är dock viktigt att komma ihåg att ingen signal är 100% tillförlitlig, och det är alltid bäst att använda flera indikatorer och bekräfta signalerna med andra metoder innan man fattar investeringsbeslut.

Av admin