Det blåser på grund av skillnader i lufttryck och temperatur mellan olika områden. När varm luft stiger upp skapas ett område med lägre tryck, vilket orsakar att kallare luft strömmar in för att fylla detta utrymme. Denna strömning av luft orsakar vind. Andra faktorer som kan påverka vindar inkluderar topografi och jordens rotation. Det är därför vanligt att det blåser mer vid kusten och på högre höjder där atmosfären är tunnare.

Av admin