Varför åskar det

Uncategorized

Åskväder orsakas av en plötslig och intensiv ström av elektricitet som går genom luften mellan en moln och en annan moln eller jorden. Molnen innehåller elektrisk laddning och när de är tillräckligt nära varandra, uppstår en skillnad i elektrisk potential, vilket resulterar i en blixtstrom. Blixtströmmen värmer upp luften vilket orsakar en kraftig tryckvåg som vi hör som en åska. Åskväder kan också orsaka starka vindar, skyfall och hagel beroende på dess intensitet och plats. Åskväder är vanligare på sommaren och hett väder är också ett vanligt utlösande factor för åskväder.