Anledningen till att vattnet är klarare på Bjärehalvön än i Laholms kommun beror på flera faktorer.

Bjärehalvön ligger vid Kattegatt och har en annan geografisk kontext jämfört med Laholms kommun som ligger vid Laholmsbukten där vattenflödet är mer begränsat. Laholmsbukten är också mer utsatt för miljöpåverkan från närliggande samhällen och jordbruksområden som kan leda till att det finns mer föroreningar och sediment i vattnet.

Bjärehalvön är också mer kuperad vilket leder till att vattnet strömmar och byter snabbare, vilket minskar risken för eutrofiering. Vattnet på Bjärehalvön är därför oftast klarare och renare än vattnet i Laholms kommun.

Det är också värt att notera att säsongen kan spela en roll för vattnet klarhet eftersom ökad turism kan påverka vattenkvaliteten.

Av admin