Lönerna för fritidsledare kan variera beroende på flera faktorer, som utbildning, erfarenhet, arbetsplats och region.

I Sverige ligger genomsnittslönen för fritidsledare vanligtvis mellan 160 och 180 kronor i timmen. Men det är viktigt att notera att lönen kan vara lägre eller högre beroende på olika faktorer.

Av admin