För att det ska kunna kallas ett bibliotek krävs det vanligtvis följande:

1. En samling av böcker och andra medier såsom filmer, ljudböcker, tidningar eller tidskrifter.

2. Organiserad förvaring av böckerna och medierna för att underlätta för besökarna att hitta vad de letar efter.

3. Tillgång till informations- och referensmaterial.

4. Tillgänglighet för allmänheten eller en specifik målgrupp.

5. Professionellt utbildad personal som hjälper besökarna att hitta och använda materialen eller som kan svara på frågor och ge råd.

6. Regelbundna evenemang, som författarbesök, bokklubbar, föreläsningar och andra program.

7. Biblioteket bör ha en policy för hantering av samlingen, inklusive inköps- och avyttringsprocedurer.

Sammanfattningsvis, för att det ska kunna kallas ett bibliotek krävs det alltså en samling böcker och andra medier, organisering och tillgänglighet för allmänheten, personal med professionell utbildning, regelbundna evenemang och en policy för hantering av samlingen.

Av admin