Frågan om vad som kom först, hönan eller ägget, har varit ett filosofiskt dilemma i lång tid. Det finns ingen entydig vetenskaplig slutsats på frågan. Vissa människor argumenterar för att hönan måste ha funnits för att lägga ägget, medan andra hävdar att ägget måste ha funnits för att hönan skulle kunna kläckas. Det är ett mysterium som kanske aldrig får ett definitivt svar.

Av admin