När en person slutar snusa kan det hända en rad förändringar i kroppen över tid. Här är en övergripande beskrivning av vanliga förändringar som kan inträffa dag för dag efter att man har slutat snusa:

Dag 1-3: Under dessa första dagar kan abstinenssymtom vara som starkast. En person kan uppleva starka begär efter nikotin, irritabilitet, ångest, sömnproblem och koncentrationssvårigheter. Fysiska abstinenssymtom kan också inkludera huvudvärk, hosta och magbesvär.

Dag 4-7: Nikotinhalten i kroppen börjar minska, och de flesta av de fysiska abstinenssymtomen börjar minska. Sömnen kan gradvis förbättras och koncentrationen kan bli lättare att hantera. Begäret efter snus kan dock fortfarande vara intensivt för vissa.

Vecka 2-4: Kroppen fortsätter att rensa ut nikotin och resterande kemikalier. De flesta av de fysiska abstinenssymtomen avtar. Många personer kan märka att deras smak- och luktsinne förbättras och att fysisk aktivitet blir lättare att genomföra.

Vecka 4-12: Under denna tidsperiod förbättras andningsfunktionen och cirkulationen gradvis. Hosta och andfåddhet kan minska, och energinivån kan öka.

Efter flera månader: Risken för återfall minskar över tiden. Kroppen har börjat återhämta sig och har till stor del återställt sig från effekterna av nikotin och andra skadliga kemikalier i snuset. Lungkapaciteten ökar och risken för hjärt-kärlsjukdomar minskar med tiden.

Det är viktigt att komma ihåg att varje person är individuell och kan uppleva olika förändringar i kroppen efter att ha slutat snusa. Symtom och förbättringar kan variera, och det är också möjligt att uppleva svårigheter längre än de tidsramar som nämns här. Om du har specifika bekymmer eller frågor är det bäst att rådfråga en läkare eller en hälsoexpert.

Av admin