Vad är pengar

Uncategorized

Pengar är ett utbytbart medium som används som betalning eller betalningssätt för varor och tjänster. Det can vara mynt eller sedlar som är utgivna av staten, eller digitala valutor som Bitcoin eller andra kryptokurser. Pengar gör det möjligt för en ekonomi att fungera genom att underlätta handel och möjliggöra investeringar och utlåning.