Skillnaden mellan fiberhavregryn och vanlig havregryn ligger främst i dess fiberinnehåll.

Fiberhavregryn: Fiberhavregryn är framställt av havrekärnor där fibret inte har filtrerats eller avlägsnats. Detta innebär att fiberhavregryn har högre fiberinnehåll än vanlig havregryn. Fiber är en viktig del av kosten då det kan bidra till en bättre matsmältning, reglera blodsockernivån och ge en längre mättnadskänsla. Genom att äta fiberhavregryn kan man få ett högre intag av kostfibrer.

Vanlig havregryn: Vanlig havregryn är framställt av havrekärnor men genomgår en process där fibret filtreras och delvis avlägsnas. Detta resulterar i att vanliga havregryn har ett lägre fiberinnehåll jämfört med fiberhavregryn.

Det är viktigt att notera att både fiberhavregryn och vanlig havregryn kan vara en hälsosam del av kosten och ge fördelar som en stabil blodsockernivå och en längre mättnadskänsla. Valet mellan de två beror på individuella kostbehov och mål. Om man vill öka sitt fiberintag kan fiberhavregryn vara ett bra alternativ att välja.

Av admin