Senaste nytt i Vietnam

Uncategorized

Trevlig resa till Vietnam

Vietnam, formellt Socialistiska republiken Vietnam, ligger i Sydostasien och gränsar till KinaLaos och Kambodja. Västra delen av landet är bergigt och bebos till stor del av minoritetsgrupper medan de kustnära områdena är flacka och till stor del består av uppodlad mark som brukas av etniska vietnameser. Landet är en enpartistat och bara kommunistpartiet är tillåtet och press– och yttrandefriheten är begränsad. Landet har under en stor del av 1900-talet utkämpat krig vilket ledde till ekonomisk tillbakagång och isolering. Under många år har Sverige varit en viktig biståndsgivare till landet. Efter att landet öppnat upp sig mot omvärlden har turismen ökat och många utländska företag etablerat sig. Landet har över 95,5 miljoner invånare. Huvudstad är Hanoi som ligger i norra delen av landet medan största staden är Ho Chi Minh-staden i söder. / Källa wikipedia