Att bygga korthus är en av de mest populära och avkopplande fritidsaktiviteterna som människor i alla åldrar kan njuta av. Kortspelande är redan en gammal tradition som involverar olika spel som kan spelas av en eller flera personer. Men att använda korten för att bygga små hus är ett roligt sätt att ge korten en ny användning samtidigt som man utvecklar precision och tålamod.

För att bygga ett korthus behöver man först och främst ett tillräckligt stort antal kort. Vanligtvis använder man ett vanligt kortlek som består av 52 kort där varje kort har en valör och ett färgmönster. Det är möjligt att använda kort med olika designer eller storlekar för att skapa något unikt eller för att öka svårighetsgraden.

Innan man börjar bygga är det viktigt att förbereda sig. Man ska se till att man har tillräcklig plats och en mjuk yta att bygga på. Det är också bra att ha en plan för hur man vill att korthuset ska se ut och hur högt man vill bygga det. Då blir det lättare att fokusera och undvika att göra misstag.

Grunden till att bygga ett korthus är den så kallade ”pyramidstilen”. För att skapa en pyramid börjar man med ett ensamt kort som man placerar rakt framför sig. Sedan bygger man en rad med två kort, vilka man lägger så att vardera kortets kortsidor ligger an mot mittenkorts kortkortsida och fortsätter på detta vis tills man har lagt en rad med mellan 7 och 9 kort. Därefter bygger man en rad med fyra kort som placeras under den första raden, så att de yttersta kortkortsidorna på överdelen av den första raden vilar på översta sekvensen av det yttre paret på den andra raden. Man fortsätter sedan att bygga rader med färre och färre kort tills

Av admin