Kittla sig själv

Uncategorized

Ditt cerebellum – området på baksidan av din hjärna som övervakar rörelser. Det förutspår den känsla du kommer att känna när du försöker kittla dig själv och motverkar effekten som kitteln annars skulle framkalla i andra delar av din hjärna.
Det går alltså inte att kittla sig själv