Enligt forskning kan nikotin ha en negativ effekt på muskeluppbyggnaden. Nikotin kan minska blodflödet till musklerna och försämra syre- och näringsflödet, vilket kan leda till minskad förmåga att bygga muskler.

Dessutom kan nikotin påverka hormonbalansen i kroppen, särskilt testosteronnivåerna, vilket också kan minska muskeluppbyggnaden. Det är också viktigt att notera att rökning i allmänhet är skadligt för hälsan och kan ha många andra negativa effekter på kroppen.

Av admin