1. Bygg upp huset på högre mark: Det mest effektiva sättet att skydda sig mot översvämningar är att bygga upp huset på högre mark. Detta minskar risken för översvämningar avsevärt eftersom vattnet inte når huset.

2. Installera backventiler: Backventiler förhindrar att avloppsvatten och avrinningsvatten går in i huset. Detta minskar risken för översvämningar via rörsystemet.

3. Se till att dräneringsystemet fungerar korrekt: Ett fungerande dräneringssystem är avgörande för att förhindra översvämningar. Se till att dräneringsrör och dräneringsplattor inte är täppta och att dräneringspumpen fungerar korrekt.

4. Installera pumpar: Pumpar kan användas för att avlägsna vatten som har trängt in i källaren eller andra delar av huset som ligger på lägre nivåer. Regelbunden inspektion och rengöring av pumpen behövs för att säkerställa dess effektivitet.

5. Skydda dörrar och fönster: Det är viktigt att se till att dörrar och fönster är tätt förslutna för att förhindra vatten från att komma in i huset.

6. Förbered dig på översvämningar: Skapa en nödplan så att du har allt du behöver om en översvämning skulle ske och håll dig uppdaterad om vädervarningar och översvämningsrisk.

7. Försäkra dig: Kontrollera din försäkring och se till att den täcker översvämningsskador. Detta kommer att hjälpa till att minska risken för ekonomiska förluster vid en översvämning.

Av admin