Hur skapades jorden

Uncategorized

Enligt den vetenskapliga teorin om planeternas bildning, anses det att jorden bildades för ungefär 4,5 miljarder år sedan genom en process som kallas ackretion. Detta innebar att materia från det tidiga solsystemet kombinerades gradvis för att bilda en stor kropp som sedan utvecklades till jorden. Under denna process kolliderade också flera mindre kroppar som tillförde ytterligare material till jordens yta. När jorden började kyla av, bildades ett fast skal med mark och oceaner, som sedan utvecklades till den planet som vi känner idag.