I Sverige har övergångsställen normalt sex vita horisontella streck som sträcker sig över vägen. Dessa streck används för att markera övergångsställets plats och för att visa för fordonsförare att de ska ge företräde för fotgängare som korsar vägen. Det är dock viktigt att notera att designen av övergångsställen kan variera något beroende på den specifika platsen och vägstandarden.

Av admin