En frisk och vuxen katt tål normalt sett temperaturer under noll grader Celsius. De är generellt tåliga mot kyla och har en tjock päls som hjälper dem att hålla värmen. Det är dock viktigt att observera och vidta lämpliga åtgärder för att skydda katten vid extrema temperaturer eller långvarig kyla. Vissa katter kan vara mer känsliga för kyla, särskilt katter med kort päls, unga katter eller äldre katter, så det är alltid bäst att övervaka deras beteende och ge dem tillräckligt med skydd och värme vid behov.

Av admin