1. Förbered gräsmattan genom att plocka upp stenar och andra föremål som kan skada klippbladet.

2. Kolla sladden för eventuella skador eller nötningar.

3. Koppla in sladden i eluttaget.

4. Tryck på startknappen på gräsklipparen.

5. Justera klipphöjden till den önskade höjden.

6. Rör klipparen framåt och bakåt över gräsmattan, se till att inte trassla in sladden.

7. När klippningen är klar, stäng av gräsklipparen och koppla ur sladden från eluttaget.

8. Rengör klipparen genom att ta bort klippskadorna och borsta bort gräsrester.

9. Lagra klipparen på en torr plats borta från fukt och regn.

Av admin