Det finns ingen metod för sterilisering som är 100% garanterad och återkallelig för både män och kvinnor. Men det finns några alternativ för permanent fertilitetskontroll:

För män:
1. Vasektomi: Detta är en kirurgisk procedur där sädesledarna avskärs eller blockeras för att förhindra att spermier blandas med sädesvätska. Det är en relativt enkel och vanligtvis låg riskoperation som utförs på urologiska kliniker.

För kvinnor:
1. Tubal ligation: Detta ingrepp innebär att äggledarna antingen blockeras eller skärs av för att förhindra att ägget möter spermier. Det kan göras genom laparoskopi (titthålskirurgi) eller under en bukoperation. Det är en permanent metod för preventivmedel och kräver kirurgisk ingrepp.

Vid vilken ålder och under vilka omständigheter en person kan välja att sterilisera sig varierar beroende på land och läkarens bedömning. Det är viktigt att diskutera och konsultera med en läkare för att få mer information om dessa procedurer, inklusive fördelar, risker och långsiktiga konsekvenser. Det kan också vara bra att överväga att träffa en rådgivare eller specialist för att diskutera alternativa preventivmetoder och konsekvenser innan man fattar ett definitivt beslut.

Av admin