Dag 1: En bättre sömn och mindre trötthet på dagen.

Dag 2: Ökad produktivitet på jobbet eller i skolan.

Dag 3: Sparade pengar från att inte köpa tobak.

Dag 4: Förbättrad hälsa i form av minskad risk för cancer och andra sjukdomar.

Dag 5: Bättre luktsinne och smaksinne.

Dag 6: Förbättrad andning och lungkapacitet.

Dag 7: Minskad ångest och stress.

Dag 8: Förbättrad social interaktion med icke-rökare.

Dag 9: Ökad självständighet från beroendet av tobak.

Dag 10: Minskad risk för hjärtsjukdomar.

Dag 11: Förbättrad fertilitet för både män och kvinnor.

Dag 12: Minskad risk för tandproblem.

Dag 13: Förbättrad hudhälsa.

Dag 14: Bättre matlust och smakupplevelse.

Dag 15: Förbättrad kondition och uthållighet.

Dag 16: Ökad självkänsla och självförtroende.

Dag 17: Minskad risk för stroke.

Dag 18: Bättre blodcirkulation och syresättning av kroppen.

Dag 19: Ökad livslängd.

Dag 20: Bättre syn och hörsel.

Dag 21: Minskad risk för kronisk bronkit.

Dag 22: Förbättrad mental hälsa och minskad risk för depression.

Dag 23: Förbättrad sömnkvalitet.

Dag 24: Förbättrad sexuell hälsa.

Dag 25: Bättre mekanisk förmåga och rörlighet.

Dag 26: Minskad risk för åderförkalkning.

Dag 27: Förbättrad syresättning av hjärnan.

Dag 28: Minskad risk för magsår.

Dag 29: Förbättrad cirkulation i händer och fötter.

Dag 30: Ökad mental skärpa och kognitiv förmåga.

Dag 31: Minskad risk för lunginflammation.

Dag 32: Förbättrad immunförsvar.

Dag 33: Ökad medvetenhet om hälsa och kropp.

Dag 34: Minskad risk för tandköttsproblem.

Dag 35: Förbättrad mage och tarmfunktion.

Dag 36: Ökad lungkapacitet och förmåga till konditionsträning.

Dag 37: Minskad risk för njurproblem.

Dag 38: Förbättrad lukt- och smakupplevelse.

Dag 39: Bättre reaktionstid och koordination.

Dag 40: Minskad risk för karies.

Dag 41: Förbättrad blodtryck och hjärtfunktion.

Dag 42: Ökad förmåga till avslappning och stresshantering.

Dag 43: Minskad risk för lungemfysem.

Dag 44: Förbättrad röst och röstkvalitet.

Dag 45: Förbättrade möjligheter till fysisk aktivitet.

Dag 46: Minskad risk för blodproppar.

Dag 47: Ökad förmåga till smakbedömning.

Dag 48: Förbättrad muskelfunktion och styrka.

Dag 49: Minskad risk för osteoporos.

Dag 50: Förbättrad blodcirkulation i huden.

Dag 51: Förbättrad matsmältning och näringsupptagningsförmåga.

Dag 52: Minskad risk för lungcancer.

Dag 53: Ökad självdisciplin och viljestyrka.

Dag 54: Förbättrad andningsfunktion.

Dag 55: Minskad risk för allergier.

Dag 56: Förbättrad generell hälsa.

Dag 57: Ökad aptit och förmåga att äta regelbundet.

Dag 58: Minskad risk för reumatoid artrit.

Dag 59: Bättre förutsättningar för att bli frisk vid sjukdom.

Dag 60: Stärkt självkänsla och självförtydligande som icke-rökare.

Av admin