Barn

Barn kan vara den största lyckan du upplever i livet, men även den största oron, frustrationen och stressen