Barn som inte vill gå på förskolan tips

Uncategorized

Att skiljas från föräldrarna och gå till förskolan kan vara en utmaning för vissa barn, men här är några tips som kan hjälpa till att underlätta övergången:

1. Skapa en rutin: Skapa en rutin för morgonen så att barnet vet vad som händer nästa. Det kan vara att äta frukost, borsta tänderna, klä på sig, och sedan gå till förskolan. Att ha en stabil rutin kan göra övergången mindre stressig.

2. Få barnet att känna sig trygg: Försök att få barnet att känna sig trygg genom att ge dem en leksak, en liten snuttefilt eller något annat som ger dem tröst. Berätta för dem att de kommer att ha roligt på förskolan och att du kommer att hämta dem senare.

3. Skapa en relation med personalen: Försök att träffa förskolepersonalen och bygga en relation med dem så att ditt barn känner sig bekvämt med dem. Det kan också vara en bra idé att besöka skolan tillsammans med ditt barn innan första dagen så att de får en chans att lära känna skolan och lärarna.

4. Ge positiv feedback: Ge ditt barn positiv feedback under dagen, när de går till skolan och efteråt. Beröm dem för deras mod och för att de klarar av att gå till skolan. Detta kommer att hjälpa till att bygga deras självförtroende och uppmuntra dem att fortsätta gå till skolan.