Är ma200 eller ma50 bäst Både MA200 (200-dagars glidande medelvärde) och MA50 (50-dagars glidande medelvärde) är populära tekniska indikatorer inom aktiehandel. De används för att identifiera trender och potentiella vändpunkter…