1. Guldpriset: Vid köp av fysiskt guld kan man ibland hitta prisskillnader mellan olika guldhandlare som kan leda till en arbitragevinst.
2. Valutakurser: Valutakurserna mellan olika länder kan variera, vilket skapar möjligheter till arbitrage genom att köpa valuta till det billigare priset och sälja den till det dyrare priset i en annan valuta.
3. Ränteskillnader: Ränteskillnader mellan olika länder kan också skapa möjligheter till arbitrage genom att låna pengar med lägre ränta i en valuta och investera dem med högre ränta i en annan valuta.
4. Aktier: Olika aktier kan ibland handlas med olika priser på olika börser. Detta kan skapa arbitragemöjligheter genom att köpa aktien på den billigare börsen och sälja den till det högre priset på den dyrare börsen.
5. Optioner: Skillnader i optionspriser mellan olika marknader kan skapa arbitragemöjligheter genom att köpa optioner på den billigare marknaden och sälja dem till det högre priset på den dyrare marknaden.
6. Futures: Om framtida priser på olika varor skiljer sig åt på olika marknader kan det skapa arbitragemöjligheter genom att köpa futureskontrakt på den billigare marknaden och sälja dem till det högre priset på den dyrare marknaden.
7. Kryptovalutor: Prisskillnader mellan olika kryptovalutor och på olika kryptobörser kan skapa arbitragemöjligheter genom att köpa den billigare valutan och sälja den till det dyrare priset på en annan börs.
8. Obligationer: Skillnader i priser på obligationer med liknande riskprofil kan skapa arbitragemöjligheter genom att köpa den billigare obligationen och sälja den till det högre priset på den dyrare marknaden.
9. Konvertibler: Konvertibler erbjuder möjligheter till arbitrage genom att köpa obligationen och sälja den aktie man erhåller vid konvertering av obligationen.
10. Swapavtal: Skillnader mellan ränteswappriser på olika marknader kan skapa möjligheter till arbitrage genom att köpa swapavtal på den billigare marknaden och sälja dem till det högre priset på den dyrare marknaden.

Av admin